Doručení zboží

Veškeré zboží je doručováno kurýrními (přepravními) službami na Vaši adresu. V případě, že nejste k zastižení, doručovací služba Vám ve schránce zanechá potvrzení s oznámením o neúspěšném pokusu o doručení.

Ztráta nebo poškození zásilky

Vaše zásilka je pojištěna proti ztrátě nebo poškození během doručování. Případné poškozené zboží nahrazujeme novým zbožím. Žádáme Vás, abyste nás o zničené zásilce informovali e-mailem ihned po převzetí. Přitom je nezbytné pořídit fotografii zničeného balení před použitím zboží, abychom Vás přiměřeně informovali o dalším postupu.

Doručovací podmínky

Doručení se provádí u vchodu do objektu na požadované adrese. V případě, že se jedná o obytný dům, doručovatel není povinen nosit zboží do poschodí, na kterém se nachází zákazník, ale pouze ke vchodu do budovy. Doručování se provádí prostřednictvím přepravních firem, které poskytují přepravní služby.

Lhůta pro doručení

Doručovací služba provádí doručení ve lhůtě 3-4 dnů od převzetí zásilky v našem skladu.

Výjimkou jsou lokality, kde každodenní doručení není možné a kde je doručení možné pouze podle harmonogramu doručování, anebo v případě nepříznivého počasí.

Cena doručení

Doprava je zpoplatněna cenou ve výši 200 Kč.

Převzetí zboží

Zásilka je doručována na požadovanou adresu. V případě, že nejste k zastižení, přepravní služba Vám ve schránce zanechá lístek s oznámením o neúspěšném pokusu o doručení. Zboží bude zabaleno tak, že běžnou manipulací při přepravě jeho poškození nebude možné. Zákazník má povinnost při převzetí zboží zkontrolovat případná poškození a ihned je reklamovat pracovníkovi přepravy, který zboží doručil, respektive odmítnout převzetí zásilky, na které jsou patrná vnější poškození. Zákazník je povinen při převzetí zboží podepsat odesílací nebo dodací list, který si doručovací služba ponechá jako potvrzení o převzetí.

Přeprava zásilek

Auto Krešo doručuje balíky na území České republiky ve spolupráci s firmou G.LS Croatia d.o.o.

V případě, že dojde k tomu, že doručení zvoleného zboží není možné z důvodu nedostupnosti zboží, je Prodávající povinen o tom ihned informovat Zákazníka a Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a žádat o vrácení peněz anebo přistoupit na náhradní termín doručení. Budeme se snažit doručit veškeré objednané zboží v jedné zásilce. V případě, že to kvůli stavu zásob nebude možné, Prodávající si ponechává právo doručit zboží v několika zásilkách. Doručení se provádí v souladu s podmínkami o využívání služeb přepravní služby a je považováno za provedené ve chvíli, kdy bylo zboží předáno přepravní službě.

Vrátí-li se zboží určené Zákazníkovi zpět, protože se doručovací službě doručení nezdařilo, Zákazník o tom bude informován e-mailem a bude mu nabídnuto, aby bylo objednané zboží na e-mailovou žádost Zákazníka znovu doručeno na adresu Zákazníka, respektive příjemce.

Když Prodávající prostřednictvím přepravní služby doručí zboží Zákazníkovi, Zákazník je povinen převzít jej oproti podpisu na dodacím listu, čímž potvrzuje, že bylo zboží řádně doručeno. V případě, že Zákazník objedná zboží a odmítne jej převzít, má Prodávající nárok od zaplacené částky kupní ceny odečíst částku ve výši nákladů na doručení a ostatních manipulačních nákladů doručení.

Do lhůty pro doručení se nepočítá:

  • den příjmu objednávky/žádosti
  • doba zpoždění kvůli nepřesné nebo neúplné adrese Zákazníka
  • doba zpoždění kvůli vyšší moci nebo jiným důvodům, které Prodávající nezavinil
  • dny pracovního klidu, připadají-li na počátek nebo konec lhůty