GDPR

Úvod

Straprac.cz respektuje vaše právo na soukromí a bezpečí při používání našich webových stránek nebo služeb. Přejeme si, abyste našim webovým stránkám, se kterými se dostáváte do interakce, důvěřovali, a proto jsme se zaměřili na to, aby naši zákazníci, návštěvníci webových stránek a předplatitelé našich služeb komunikovali s Straprac.cz s naprostou důvěrou.

Ujišťujeme vás, že se vážně zabýváme ochranou vašich údajů, soukromí i online bezpečí.

Tato pravidla o soukromí poskytují transparentní informace o způsobech, jakými Straprac.cz shromažďuje, používá, uchovává, sdílí a chrání osobní údaje.  Straprac.cz splňuje povinnosti podle Zákona o ochraně osobních údajů 2018 (GDPR).

Kontrola údajů

Firma, která je ve smyslu EU 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odpovědná za kontrolu vašich údajů během používání našich služeb, je Auto Krešo d.o.o. , Biokovska 1b,  10000 Záhřeb, Chorvatsko. Máte-li jakýkoli dotaz o ochraně soukromí, neváhejte se na nás obrátit na: sales@autokreso.cz

Shromážděné údaje

Existují dva druhy údajů, které od vás shromažďujeme: osobní a neosobní údaje.

Osobní údaje

Osobní údaje se od vás shromažďují tehdy, pokud je dobrovolně odešlete na Straprac.cz . Poskytování všech osobních údajů je dobrovolné, avšak existují i některé údaje potřebné k tomu,  aby mohlo být v úplnosti využito služeb nákupu přes e-shop.

Námi shromažďované osobní údaje jsou:

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Údaje o vozidle
 • IP adresa
 • ID zákazníka

Uvedené informace nám poskytujete, když:

 • Zakládáte účet na našem e-shopu
 • Objednáváte prostřednictvím našeho e-shopu
 • Když poskytujete komentáře a hodnocení našich výrobků
 • Prohlížíte si naše webové stránky
 • Přihlašujete se na svůj účet na našich webových stránkách
 • Přidáváte zboží do košíku
 • Komunikujete s námi prostřednictvím našich kanálů zákaznických služeb
 • Spojujete se s námi na sociálních sítích

 

Neosobní údaje

Vaše neosobní údaje se od vás shromažďují, když přistupujete na naše webové stránky. Jsou to informace o vašich návštěvách a způsobu chování se na našich webových stránkách včetně,nikoli však výlučně,

 • prohlížení našich stránek
 • délky návštěvy
 • typu používaného prohlížeče
 • operačního systému
 • IP adresy a polohy

Přestože jsme IP adresu klasifikovali jako osobní údaj, nebudeme používat vaši IP adresu, abychom vás osobně identifikovali. Tyto informace slouží k tomu, aby pomohly zlepšit naše webové stránky a lépe je optimalizovaly pro váš prohlížeč.

Informace, které neshromažďujeme

Nepotřebné údaje: Auto Krešo nikdy nebude požadovat informace, které nejsou potřebné pro podnikání. Naším cílem je zajistit pro vás na našich webových stránkách co nejlepší zkušenost bez jakéhokoli ohrožování vašeho soukromí a bezpečí.

Finanční údaje: Auto Krešo je společnost, která splňuje požadavky PCI a neshromažďuje ani  neuchovává žádné citlivé údaje o placení. Abyste na našich webových stránkách dokončili finanční transakci, budete přímo přistupovat k našim poskytovatelům platebních služeb, PayPal, Corvus pay, 2Checkout, kteří bezpečně zpracovávají údaje o placení kartami (jejichž GDPR si můžete přečíst na stránkách poskytovatelů služeb).

Citlivé osobní údaje: Auto Krešo neshromažďuje ani neuchovává údaje velmi citlivé povahy. Nebudeme například ukládat údaje o vašem pohlaví, manželském stavu, členství v osobní skupině, politickém stanovisku, sexuální orientaci, náboženském vyznání, věku, tělesném postižení nebo rase.

Údaje vztahující se k nezletilým: webové stránky Auto Krešo nejsou určeny osobám mladším 18 let.

Používání vašich údajů

Osobní údaje

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, používáme k těmto účelům:                                                         

 • Abychom vám umožnili obchodování s námi a zaktivovali možnost používání našeho e-shopu
 • Abychom umožnili bezpečné dodání zboží
 • Abychom mohli realizovat finanční transakce za zboží, které si od nás kupujete
 • Abychom zabránili neautorizovaným aktivitám
 • Abychom vám přizpůsobili naše stránky
 • Abychom vám zaslali obchodní a transakční sdělení, která nejsou spjata s marketingem
 • Abyste mohli přijímat naše marketingová oznámení na e-shopu Straprac.cz pouze tehdy, když jste přihlášeni k odběru
 • Abychom se na vás obrátili (bude-li to zapotřebí) v souvislosti s vaší objednávkou, nebo abychom mohli odpovědět na jakékoli zprávy, které nám pošlete prostřednictvím našich běžných komunikačních kanálů nebo prostřednictvím sociálních médií
 • Abychom vám umožnili sdílení obsahu z našich webových stránek pomocí svých účtů na sociálních médiích

 

Neosobní údaje
Neosobní údaje shromážděné od návštěvníků Straprac.cz v agregované formě používáme za statistickými účely, abychom lépe porozuměli tomu, kam návštěvníci přicházejí a jak interagují s našimi stránkami a abychom navrhli a uspořádali naše webové stránky pro jednoduchou interakci se zákazníky.

Marketing

Naše marketingové aktivity („newsletter“) obsahují originální, platné nabídky finančních úspor a promo akce, které mohou být aktivní na stránkách Straprac.cz pro určité období.

Našim odběratelům nikdy nedistribuujeme nechtěný obsah nebo obsah se špatnou kvalitou. V našich oznámeních se vždy snažíme o sdělení naší nabídky neinvazivním a vysoce profesionálním způsobem.

Souhlas

Abyste odebírali sdělení přímého marketingu společnosti Straprac.cz , musíte výslovně souhlasit s vyplněním přihlašovacího formuláře na našem webovém místě anebo aktualizovat nastavení odběru na jakémkoli účtu služeb Straprac.cz nebo během nákupu na e-shopu AutoKreso. Marketingové výhody vám budou zasílány jedině tehdy, když k tomu na webových stránkách Straprac.cz výslovně udělíte souhlas

Udělíte-li explicitní souhlas s odběrem našeho marketingu, budeme používat vaše údaje k tomu, abychom vám zaslali informace o nabídkách, výrobcích a službách společnosti Straprac.cz . Náš přihlašovací formulář jednoznačným způsobem označí obsah, k jehož odběru jste se přihlásili. Pokaždé, když od vás bude vyžadováno poskytnutí souhlasu, poskytneme vám jasné a transparentní informace o tom, s čím souhlasíte.

Zrušení odběru

V jakémkoli okamžiku můžete odběr zrušit nebo se nechat z našeho marketingu vyřadit. Pro okamžité vyřazení jednoduše klikněte na „Odhlášení“ na konci marketingového e-mailu, který vám byl zaslán, nebo naopak zaktualizujte na webových stránkách Straprac.cz nastavení odběru. Alternativně můžete zaslat e-mailovou zprávu na adresu sales@autokreso.cz  s popisem „Zrušit zasílání oznámení“. Respektujeme vaše právo nepřijímat marketingový obsah dokonce i po poskytnutí souhlasu a přihlášení k jeho odběru. Odhlášení z přijímání takového obsahu je maximálně zjednodušené. Máte-li jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat na sales@autokreso.cz

Politika soborů cookie

Straprac.cz si přeje být co nejvíc transparentní a postarat se o to, abyste byli dobře informováni o nakládání s vaším soukromím v interakci s naším webovým místem. Máte-li jakýkoli dotaz, obraťte se na nás na e-mailové adrese sales@autokreso.cz  a my vám rádi pomůžeme.

Soubory cookie jsou malá množství dat, která mohou být uložena do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Umožňují našim webovým stránkám, aby si „zapamatovaly“ vaše aktivity nebo vaše preference za účelem zlepšení vaší zkušenosti s prohlížením. To nám například  pomůže, abychom si zapamatovali, co jste uložili do košíku. Některé služby mohou používat soubory cookie k dodání obsahu, který je specifický pro vaše zájmy a ukládání vašich osobních údajů, abyste je pokaždé, když se spojíte s našimi webovými stránkami, nemuseli znovu vkládat.  Soubory cookie můžete vždy zamítnout, povoluje-li to váš prohlížeč. Zároveň můžete požadovat, aby váš prohlížeč zobrazil oznámení, když se soubory cookie posílají, a používání těchto souborů cookie můžete zvlášť přijmout nebo odmítnout. Také můžete všechny nebo jednotlivé soubory cookie z počítače dle vlastního uvážení smazat. Tyto možnosti lze obvykle nalézt v nastavení vašeho prohlížeče.

Straprac.cz přímo soubory cookie nepoužívá, ale služby, které jsou používány na našich webových stránkách, je vytvářejí. Typy souborů cookie, které jsou používány na Straprac.cz , se dělí na tři kategorie a jsou to směsice souborů cookie vytvořených pod názvem poskytovatele služeb, např. YouTube (soubor cookie třetí strany) nebo pod názvem domény Straprac.cz , např. Facebook (známé jako „1st party cookies“):

Funkční – tyto soubory cookie podporují používání webových stránek a služeb a umožňují určité funkce pro zlepšení vaší zkušenosti. Například používáme funkční soubory cookie, abychom si zapamatovali výrobky uložené ve vašem koši a vybraný stát doručení. Znemožnění některých z těchto souborů cookie deaktivuje některé funkce na našich webových stránkách.

Výkonnostní – tyto soubory cookie poskytují informace společnosti Straprac.cz , abychom mohli zlepšit naše webové stránky a identifikovat problémy, se kterými jste se setkali, když jste nás navštěvovali. Například tyto soubory cookie by mohly poskytnout informace o tom, jak jste přišli na naše webové stránky a jak jste se během vaší návštěvy na našich webových stránkách pohybovali. Zároveň používáme tyto soubory cookie, abychom získali určitá statistická a analytická data, například o počtu návštěvníků na našich webových stránkách nebo jak je účinné naše inzerování v agregované formě.

Zacilování – tyto soubory cookie poskytují službám Straprac.cz informace o tom, jak zlepšit naše výrobky a služby a posílat vám oznámení, o kterých si myslíme, že pro vás budou relevantní.

Soubory cookie k zacilování na našich webových stránkách a službách používáme pro různé marketingové iniciativy.

Osobní údaje, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa v souborech cookie neuchováváme. Soubory cookie se na Straprac.cz používají, aby zlepšily zkušenost s našimi webovými stránkami; například nám umožňují, aby naše webové stránky byly přesné, relevantní pro vás, bezpečné a aktualizované a pomáhají nám identifikovat chyby a problémy s našimi webovými stránkami a nabídkou výrobků.

Straprac.cz spolupracuje s velice váženou a pečlivě kontrolovanou malou skupinou dodavatelů služeb, kteří během vaší návštěvy na našich webových stránkách mohou vložit soubory cookie (remarketing / retargeting). Jedná se o remarketing, když se zobrazí inzerát na obdobné výrobky a služby na základě toho, co by vás mohlo zajímat. Toto je velmi běžné a používá se na většině webových stránek internetových obchodů.  Možnost umožnění souborů cookie můžete však v nastavení vždy vypnout.

Soubory cookie umožňují Straprac.cz analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách za účelem zlepšení nabídek, řešení problémů a zlepšení uživatelské zkušenosti. Ve spolupráci se specializovanými poskytovateli služeb prohlíží Straprac.cz informace v souvislosti s relacemi návštěvníků a tyto informace používá při rozhodováních, které zlepšují zkušenost s webovým prohlížečem. Citlivé osobní údaje se v průběhu tohoto postupu neshromažďují, avšak údaje shromážděné a analyzované v agregované formě, například typy prohlížeče, čas na stránce, vybrané výrobky a průběh prohlížení jsou analyzovány.

Ostatní technologie: jiné technologie, jako jsou pixely, lze používat i na našich webových stránkách nebo mobilních aplikacích. Tyto technologie se používají pro zlepšení nabídky našich výrobků a pomáhají nám, abychom vám prezentovali relevantní obsah.

Zveřejňování informací

Osobní údaje
Údaje, které pošlete na Straprac.cz , můžeme zbavit tajnosti:

 • Za účelem splnění s vámi dohodnuté transakce nebo během provozu naší činnosti (např. zaměstnancům firmy Straprac.cz nebo vyjmenovaným poskytovatelům služeb, např. poskytovatelům doručovacích služeb nebo poskytovatelům softvérových služeb) *
 • V případě, že to po nás vyžadují příslušné orgány jednající jménem zákona nebo zákonní zástupci kvůli provádění správních a trestních řízení a je to stanoveno zákonem a předpisy
 • Nabyvatelům nebo možným nabyvatelům našeho podniku nebo nějaké klíčové části našeho podniku

* Ponecháváme si právo předávat údaje (i včetně vašich osobních údajů) třetí straně v případě prodeje, fúze a akvizice, likvidace nebo převodu všeho či téměř všeho majetku naší společnosti za podmínky, že třetí strana souhlasí s dodržováním podmínek z našeho prohlášení o ochraně soukromí a za podmínky, že třetí osoba používá vaše osobní údaje pouze za účelem, za kterým jste je nám poskytli. V případě takovéhoto předání budete informování a budete mít možnost odhlášení.

Neosobní údaje

Můžeme poskytnout neosobní údaje třetím stranám tam, kde se tyto informace kombinují s podobnými informacemi jiných uživatelů našich webových stránek. Například můžeme informovat třetí strany o počtu jednotlivých uživatelů, kteří navštěvují naše webové stránky, o demografickém složení uživatelů našich webových stránek nebo o aktivitách, které návštěvníci našich webových stránek provádějí na našich webových stránkách. Třetími stranami, kterým můžeme tyto informace poskytnout, mohou být potenciální nebo skuteční inzerenti, poskytovatelé inzertních služeb (včetně služeb sledování webových stránek), komerční partneři, sponzoři, držitelé licence, výzkumníci a jiné podobné strany.

Uchovávání vašich údajů

Straprac.cz bude uchovávat vaše osobní údaje po minimální dobu, která je zapotřebí pro úspěšné splnění uvedeného účelu shromažďování těchto údajů. Osobní údaje budou uchovávány déle pouze tehdy, je-li to ze zákona nutné nebo je-li to zapotřebí pro účely provádění probíhajícího právního řízení nebo možného budoucího právního řízení nebo může-li to pomoci zamezení podvodu.

Bezpečí

Straprac.cz rozumí obavám o bezpečí a soukromí vašich síťových transakcí a bezpečí na síti bereme vážně. Naše stránky, Straprac.cz , jsou v úplnosti v souladu s požadavky uvedenými ve verzi 2.0 bezpečnostních standardů průmyslu platebních údajů (PCI DSS 2.0). Neuchováváme citlivé údaje o placení, jestliže uživatelé vstupují do interakce s našimi webovými stránkami.

Secure Sockets Layer nebo „SSL“ je bezpečnostní technologie, kterou Straprac.cz používá pro šifrování spojení mezi webovým serverem a prohlížečem. Všechny údaje, které proběhly mezi naším webovým serverem a prohlížečem, zůstávají zcela soukromé a bezpečné. Například pomocí SSL váš a náš počítač souhlasí s převodem všeho, co posíláme, do nesrozumitelné posloupnosti znaků. Například:

3048 0241 00C9 18FA CF8D EB2D EFD5 FD37 89B9 E069 EA97 FC20 5E35 F577 EE31 C4FB C6E4 4811 7D86 BC8F BAFA 362F 922B F01B 2F40 C744 2654 C0DD 2881 D673 CA2B 4003 C266 E2CD CB02 0301 0001

Používáním SSL můžeme zajistit, že jsou vaše cenné osobní údaje zcela zakódovány, když s našimi webovými stránkami vstoupíte do interakce. Bez těchto informací na vašem nebo našem počítači nikdo nemůže rozumět naší šifrované komunikaci. Pro bezpečí na síti očekáváme, že každý, kdo s vámi na internetu sdílí důvěrné údaje, použije šifrování tak, jak to my děláme. Kdykoli s námi komunikujete na bezpečných částech služby Straprac.cz , tak si všimněte, že je http: // nahrazeno s https: // a vyhledejte symbol visacího zámku.

Pro generování šifrovaného SSL přenosu vyžaduje webový server SSL certifikát. Ověření certifikace webových stránek je dobrým zvykem, který vám pomáhá se zamezením konfliktu webových míst, které se někdy nazývají webovými místy „krádeže identity „. K ověření certifikátu klikněte na visací zámek. Váš prohlížeč vám zobrazí jméno vlastníka potvrzení. Toto jméno by se mělo shodovat se jménem operátora webového místa.

Naše SSL certifikáty vystavuje jedna z vůdčích autorit ve vystavování těchto certifikátů COMODO CA Limited. COMODO CA Limited je v souladu s Web Trustem, což znamená, že jsou jejich obchodní praktiky a postupy přísně auditovány podle směrnic AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) nezávislým schváleným auditorem (Ernst & Young). Certifikáty COMODO CA Limited SSL umožňují vysokou úroveň šifrování a potvrzují, že je společnost i právně odpovědnou organizací.

Jsme odhodlání chránit soukromí a bezpečí informací, které poskytujete na webových stránkách Straprac.cz .

Nastavili jsme několik technických a fyzických bezpečnostních opatření, abychom zabránili ztrátě bezpečí vašich údajů. Nelze nikdy zaručit, že jsou shromažďování, přenos a ochrana údajů zcela bezpečné, nicméně jsme podstoupili kroky, abychom za účelem ochrany vašich údajů zajistili odpovídající ochranná opatření.

Aktualizace, potvrzování a mazání údajů

Straprac.cz vyzývá všechny majitele účtu, aby aktivně hlídali, sledovali a aktualizovali své osobní údaje. Máte-li účet na webových stránkách Straprac.cz , můžete v jakékoli chvíli aktualizovat svoje údaje tak, že se přihlásíte na svůj Straprac.cz účet a svoje údaje změníte. V souladu s našimi povinnostmi ze zákona o ochraně údajů 2018 (GDPR) vaše osobní údaje v souladu s vaší žádostí zaktualizujeme nebo vymažeme. Kontaktujte nás na adrese sales@autokreso.cz , abyste aktualizovali nebo odstranili své osobní údaje z našich systémů nebo svoje údaje ve vašem Straprac.cz účtu zaktualizujte sami.

Vaše práva

Být informováni

Prostřednictvím našich pravidel o soukromí si Straprac.cz přeje být co nejvíce informativní a transparentní, abychom zajistili vaše vědomí o tom, jak vážně při provozu naší činnosti přistupujeme k vašemu soukromí a bezpečí. Máte-li jakýkoli dotaz k tomu, jak shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše údaje, rádi vám pomůžeme – obraťte se na nás přes e-mailovou adresu sales@autokreso.cz .

Přístup k osobním údajům

Můžete zažádat o poskytnutí evidence osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste podali žádost o přístup k údajům, pošlete e-mail na sales@autokreso.cz. Straprac.cz bude v zájmu ochrany vašich údajů požadovat během žádosti o přístup k údajům potvrzení vaší identity.

Kromě toho si můžete kdykoli prohlížet své osobní údaje na účtu Straprac.cz . Našim cílem je vyhovět potvrzeným a aktivním žádostem o přístup k údajům ve lhůtě do 30 dnů v případě, že nejsou přehnané, opakované, neplatné a nepodložené. Straprac.cz nebude nikdy uchovávat nepotřebné údaje déle, než je zapotřebí ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Je možné, že nikdy v úplnosti nevyhovíme tomu, o co jste požádali, například tehdy, když by to mělo vliv na povinnost ochrany údajů nebo důvěrnost vůči jiným jednotlivcům, nebo máme-li zákonné právo řešit vaši žádost jiným způsobem.

Opravování / mazání osobních údajů

Můžete požádat, aby Straprac.cz opravil všechny informace o vás, které nejsou přesné. Straprac.cz umožňuje uživatelům, aby samostatně aktualizovali své údaje na účtu Straprac.cz . Můžete požádat o vymazání vašich údajů.

Vždy se snažíme zcela splnit vaše požadavky, ale je možné, že to pokaždé nepůjde. Například tam, kde musíme používat vaše údaje, abychom splnili zákonné povinnosti, anebo tam, kde potřebujeme používat vaše údaje ke zjišťování, realizaci nebo k ochraně právních pohledávek.

Jak postupovat, abyste omezili používání osobních údajů

Za určitých okolností můžete požádat Straprac.cz o omezení používání vašich osobních údajů, například:

 • když si myslíte, že jsou informace nepřesné a že je zapotřebí je změnit, aktualizovat nebo ověřit
 • když si přejete zrušit přihlášení k odběru našeho marketingu (reklamní obsah), ale nepřejete si, aby byly vaše údaje smazány

Žádost o přenos údajů do nějaké jiné organizace

Můžete požádat, abychom vaše osobní údaje předali pracovníkovi pro zpracování a ochranu dat v nějaké jiné organizaci v strukturovaném a běžném formátu pro čtení a zpracování elektronických dat.

Změny a doplnění našeho Prohlášení o soukromí

Všechny změny těchto Pravidel o soukromí webových stránek budou uveřejněny na těchto webových stránkách tak, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme a jak a za jakých podmínek je používáme.

Rozhodneme-li se v jakémkoli okamžiku používat osobní údaje způsobem, který je značně odlišný od toho, který je uveden v těchto Pravidlech o soukromí na webových stránkách, anebo jestliže vám to bylo odlišně představeno v okamžiku jejich shromažďování,  budeme vás o tom informovat e-mailem a sami se rozhodnete, zda si budete přát, abychom vaše údaje používali novým způsobem.

Řešení sporů online

Nestranné a efektivní online řešení spotřebitelských problémů – aniž se musíte obracet na soud – ec.europa.eu

Hotjar

Naše webové stránky používají analytický nástroj Hotjar k analýze webu od společnosti Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa, tel.: +1 (855) 464-6788. Tento nástroj nám umožňuje, abychom získali informace, pomocí kterých můžeme optimálně přizpůsobit webové stránky uživatelům. Hotjar jako analytický nástroj nabízí všem uživatelům možnost použití hlavičky „Nesledovat“, aby znemožnil zaznamenávání údajů o návštěvách webových stránek. Toto nastavení podporují všechny běžné prohlížeče a používáte-li naše webové stránky prostřednictvím různých prohlížečů nebo počítačů, pro každý z těchto prohlížečů nebo počítačů musíte nastavit hlavičku „Nesledovat“.

Hotjar anonymně sbírá tyto informace: specifické údaje o zařízeních, jako jsou IP adresa vašeho zařízení, která se ukládá anonymně, velikost obrazovky zařízení, druh zařízení a jedinečnou identifikaci zařízení, stát a geografickou lokalitu, zvolený jazyk webových stránek, údaje o přihlášení, které se vztahují k doméně navštívených stránek, jako i datum a čas, kdy byly stránky navštíveny.

Obecně vaše údaje sbíráme anonymně a nedostáváme se k osobním odkazům.
Soubory cookies Hotjar jsou uloženy v souladu s úpravou GDPR.

Více o zpracování údajů pomocí softwaru Hotjar naleznete na http://www.hotjar.com/privacy.
Používání softwaru Hotjar můžete odmítnout na stránkách https://www.hotjar.com/opt-out.

Google Analytics

Naše stránky používají službu analýzy webu Google Analytics, kterou poskytuje Google Inc., 1600

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tato služba používá soubory cookies k analýze chování a používání webových stránek uživatelem, návštěvníkem stránek.
Více informací o sběru údajů, které generuje soubor cookies a který se vztahuje k vašemu používání webových stránek a zpracování vašich údaje ze strany Googlu, si můžete prohlédnout na odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.