Obchodní podmínky

Obecné

Internetové stránky www.autokreso.cz jsou ve vlastnictví obchodní společnosti Auto Krešo d.o.o., Záhřeb, Biokovska 1b, OIB: 05273263700. Tyto Obchodní podmínky jsou podle ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele součástí povinností Prodávajícího a slouží k tomu, aby byl Zákazník před uzavřením smlouvy na dálku jasným a srozumitelným způsobem informován o řadě okolností, které jsou podstatné pro uzavření, realizaci a rozvázání smlouvy, a to všechno v souladu se zákonnými předpisy.

Výraz Prodávající se tudíž vztahuje na obchodní společnost Auto Krešo d.o.o., Záhřeb, Biokovska 1b, OIB: 05273263700, T: +385 1 30 30 300, E: sales@autokreso.cz, W: www.autokreso.cz. EU VAT ID: HR05273263700

Výraz Zákazník se vztahuje i na klasického spotřebitele, fyzickou osobu, která mimo jakoukoli jinou činnost objedná a zaplatí jakékoli zboží prostřednictvím služeb internetového obchodu dostupných na webových stránkách Prodávajícího, ale vztahuje se i na zákazníky živnostníky, osoby samostatně výdělečně činné a podnikající fyzické osoby, které jsou chráněny ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele pouze tehdy, když nakupují zboží bez souvislosti s jejich podnikatelskou činností, a na všechny ostatní zákazníky, například právnické osoby.

Prodávající při prodeji prostřednictvím internetových stránek www.autokreso.cz jedná svým jménem. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené smlouvy na dálku spolu se specifikacemi a cenou/cenami nakoupeného zboží. Od Zákazníka se bude před potvrzením objednávky jednotlivého druhu zboží  požadovat, aby obchodní podmínky přijal, aby prohlásil, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi, přičemž budou po potvrzení objednávky (uzavření smlouvy) Zákazníkovi doručeny jako obsah e-mailové zprávy, kterou se potvrzuje, že smlouva byla uzavřena.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoli s tím, že provedené změny vstoupí v platnost po jejich uveřejnění na těchto internetových stránkách.

Když Zákazník potvrdí a provede objednávku, je smlouva uzavřena. Prodávající o skutečnosti uzavření smlouvy ihned informuje Zákazníka e-mailovou zprávou, že smlouva je uzavřena. Pro platné uzavření smlouvy je zapotřebí, aby byl Zákazník zcela svéprávnou osobou. Zákazník nese odpovědnost za úplnost a pravdivost zadaných údajů při registraci. Obchodní podmínky se dělí do níže uvedených rozdělených kategorií/informací.

Přístup na internetové stránky www.autokreso.cz může být občas nedostupný kvůli úpravám, údržbě nebo uvádění nového obsahu a v případech nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu Prodávajícího a které se Prodávající bude snažit odstranit v nejkratší možné době.

Hlavní charakteristika zboží

Hlavní charakteristika zboží: zboží je popsáno a znázorněno na fotografiích; údaje o zboží jsou uvedeny na základě databáze Prodávajícího.

Fotografie zboží jsou ilustrativní povahy a nemusí vždy a v každém detailu odpovídat zboží, které je předmětem objednávky. Prodávající zejména podotýká, že vizuální identita zboží zobrazená na fotografii nemusí vždy odpovídat vzhledu zboží ve skutečnosti, obzvlášť s ohledem na nastavení monitoru na počítači zákazníka, rozdílům ve vnímání barev, jak je Zákazník vidí na obrazovce a pod. V případě výše uvedeného nesouladu mezi zbožím zobrazeným na fotografii a doručeným zbožím nejde o nedostatek zboží.

Údaje o zboží (jeho popis, cena aj.) zobrazené na webových stránkách www.autokreso.cz mohou být ovlivněny nesrovnalostmi ve fungování aplikace, jinými technickými nesrovnalostmi, typografickými chybami apod. V případě zřejmých chyb nebo nepřesností ohledně údajů o zboží zobrazených na www.autokreso.cz  si Prodávající vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

Předmětem objednávky může být pouze zboží, u kterého je v objednávce naznačeno, že je na skladě a že je dostupné. Kvůli velkému počtu objednávek, které jsou souběžně odesílány nawww.autokreso.cz se může stát, že informace o dostupnosti zboží nebude totožná se stavem ve skladu.

V případě, že objednané zboží není na skladě, bude Prodávající informovat Zákazníka, že zboží v současné době není dostupné, o lhůtě, ve které zboží dostupné bude, sjedná novou dodací lhůtu podle potřeby a zároveň nabídne možnost nakoupení alternativního zboží, které je dostupné a lze je dodat a které je podle své charakteristiky nejblíže zboží, které dodat nelze.  V případě naprosté nemožnosti dodání objednaného a zaplaceného zboží vrátí Prodávající veškeré zaplacené finanční prostředky.

Cena zboží

Ceny zobrazené na webových stránkách www.autokreso.cz jsou vyjádřeny v eurech. Do ceny zboží je započítaná daň z přidané hodnoty. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu, která se platí zvlášť, což odpovídá podmínkám a způsobu dodání, jak je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách. Před potvrzením objednávky je odděleně zobrazena cena zboží a cena dopravy, částka DPH i celková cena, aby měl Zákazník přehled o konečné ceně, kterou za objednanou službu nákupu zaplatí. V případě platby přes e-banking a poštovní poukázkou nejsou zahrnuty v ceně náklady na platbu a/nebo mezibankovní transakci.

DŮLEŽITÉ: Každá karetní transakce (debetní a kreditní karty) podléhá kontrole ze strany firmy Auto Krešo d.o.o., která v trvá jeden až tři pracovní dny.

Dostupnost zboží a služeb internetového obchodu

Firma Auto Krešo d.o.o. si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout z prodeje jakékoli zboží. Kupujícímu nedoručeného a zaplaceného zboží, respektive zaplacené služby v takových případech vrací firma Auto Krešo d.o.o. celou zaplacenou částku za to zboží, které již není v nabídce, respektive za ty služby, které byly zaplaceny a nebyly uskutečněny, nehledě na důvod stažení zboží z prodeje, respektive neuskutečnění služby. Firma Auto Krešo si zároveň vyhrazuje právo poskytování služeb internetového obchodu změnit, včas pozastavit nebo přerušit.