Prohlášení o soukromí a bezpečnosti údajů

Tato pravidla stanovují a regulují způsob, jakým Prodávající používá a chrání všechny informace, které mu zákazníci poskytují, když používají webové stránky www.autokreso.cz.

Osobní údaj je jakákoli informace, která se vztahuje k určité fyzické osobě nebo k fyzické osobě, kterou lze určit. Konkrétně se za osobní údaje považují všechny údaje, kterými se zjišťuje totožnost zákazníka (například jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště aj.).

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už automatickými prostředky či nikoli, jako jsou shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, ukládání, úprava nebo pozměňování, stahování, nahlédnutí, používání, odhalování prostřednictvím přenosu, zveřejňování nebo jiný způsob zpřístupňování, třídění nebo kombinování, blokování, mazání nebo ničení a provádění logických, matematických a jiných operací s těmito údaji.

Registrací na internetových stránkách www.autokreso.cz, nákupem jako host nebo přistupováním samotným stránkám uděluje zákazník souhlas, aby Prodávající zpracovával jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři, údaje o objednávkách a rovněž údaje dostupné v procesu placení služeb a jiné údaje. Tyto údaje jsou používány za účelem uzavření smlouvy a za účelem seznámení prodávajícího s nákupními zvyklostmi zákazníků a stejně tak i za informačními účely a účely reklamování služeb a výrobků prodávajícího. Prodávající se zavazuje chránit soukromí osobních údajů všech Zákazníků a nakládat s nimi v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, respektive s ostatními příslušnými předpisy. Všechny výše uvedené osobní údaje Prodávající nesmí používat neoprávněně ani je zpřístupnit třetím osobám kromě takových případů, kdy to zvláštní zákon povoluje, anebo je to pak zapotřebí za účelem realizace smluvních závazků. Za dodržování zásad ochrany soukromí jsou odpovědni všichni zaměstnanci Prodávajícího i jeho obchodní partneři.

V případě změny jakéhokoli z osobních údajů (např. místa bydliště, adresy pro doručení), které se při registraci evidují, je zákazník povinen o takové změně informovat prodávajícího na e-mailovou adresu sales@autokreso.cz. Jestliže si Zákazník nepřeje, aby prodávající již jakýmkoli způsobem jeho údaje zpracovával, musí to prodávajícímu sdělit, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu sales@autokreso.cz

www.autokreso.cz (označení webové stránky)  používá programy „cookie“ jako identifikátory relace, resp. soubory „cookie“ obsahují tzv. ‘session id’, aby bylo zajištěno, že během trvání relace eshop poznává a pamatuje si prohlížeč (browser) zákazníka, a tím i samotného zákazníka a umožní tímto způsobem nákup.

Aby návštěva těchto internetových stránek byla co příjemnější, funkčnější a praktičtější, ukládají tyto internetové stránky na váš počítač určité množství dat, takzvaných souborů cookie (koláčky). Ony slouží k tomu, aby webové stránky fungovaly optimálně a aby se zlepšila vaše zkušenost s prohlížením a používáním. Návštěvou a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souboru cookie, které je však možné i zablokovat. Poté si budete moci i nadále prohlížet webové stránky, ale některé možnosti vám nebudou dostupné.

Co jsou soubory cookie (koláčky)?

Soubory cookie jsou částí informací uložených do vašeho počítače, mobilu nebo tabletu, které mohou být doručeny bezprostředně ze strany webových stránek, které navštívíte (cookie první strany), nebo ve spolupráci a pro potřeby webových stránek z třetí strany (cookie třetí strany). Soubory cookie zpravidla ukládají vaše nastavení, nastavení pro webové stránky apod. Poté, co znovu otevřete webové stránky, posílá váš internetový prohlížeč nazpátek soubory cookie, které těmto webovým stránkám patří. Stránkám to umožňuje, aby zobrazily informace přizpůsobené vašim potřebám. Soubory cookie mohou obsahovat široké spektrum informací včetně i části osobních informací. Takové informace mohou být uloženy pouze tehdy, jestliže to vy umožníte. Samotné webové stránky nemohou získat přístup k informacím, které jste jim neposkytli a nemohou přistoupit k žádnému jinému souboru na vašem počítači.

Jak je zakázat?

Přejete-li si zakázat ukládání souborů cookie na svůj počítač, můžete to udělat. Samotný úkon zablokování by ale mohl mít negativní vliv na používání webových stránek. Pro vypnutí souborů cookie je zapotřebí upravit nastavení a konfiguraci vašeho internetového prohlížeče. V nabídce prohlížeče zvolte nápovědu a informace o souborech cookie a pokračujte podle instrukcí.

Co jsou dočasné soubory cookie?

Dočasné soubory cookie nebo soubory cookie relace se mažou z počítače po zavření internetového prohlížeče. S jejich pomocí webová místa ukládají dočasná data.

Co jsou trvalé soubory cookie?

Trvalé nebo uložené soubory cookie zůstávají v počítači po zavření programu internetového prohlížeče. S jejich pomocí webová místa ukládají data, jako jsou přihlašovací jméno a heslo tak, abyste se při každé návštěvě určitého místa nemuseli přihlašovat.