Vyplňte formulář online, kde obdržíte číslo návratu.

Vrácení zboží

Při nakupování v internetovém obchodě Auto Krešo d.o.o. máte maximální záruku, že za Vaše peníze získáváte hodnotu. Jestliže má nějaké zboží skrytou vadu – posíláme náhradní zboží, nebo vracíme peníze!

Lhůta pro vrácení zboží je 14 dnů a začíná běžet ode dne, kdy bylo zboží, které je předmětem smlouvy, předáno do Vašeho vlastnictví. Více informací najdete v rubrice ‘Jednostranné odstoupení od smlouvy

Prodávající se zavazuje doručit zboží, které je technicky funkční.

Prodávající není odpovědný za možná poškození a ostatní závazky, které patří do okruhu působnosti doručovací služby. Zákazník je při přejímání zboží povinen uplatnit reklamaci u doručovatele přímo na místě.

Nárok na vrácení zboží, jestliže zákazník vlastní chybou objednal nesprávné zboží nebo se mu objednané zboží nelíbí, je možno uznat pouze tehdy, je-li zákazník ochoten převzít na sebe manipulativní náklady na vrácení zboží.

Kontaktuje nás e-mailem na sales@autokreso.cz nebo vyplňte “formulář pro vrácení zboží” a svoje nepoužité zboží v originálním balení zabalte do dodatečné krabice.

V případě, že zákazník vrací zboží, které mu z nějakého důvodu nevyhovuje, ponese sám náklady na doručení (vrácení na naši adresu a naše odeslání vyměněného zboží). Vracené zboží pošlete na naši adresu a my se Vám ozveme se zpětnou informací po obdržení Vaší zásilky a zahájení procesu zpracování vrácení zboží.

Vracené zboží musí být v originálním a nepoškozeném obalu s etiketami výrobce. Žádáme Vás, abyste neničili originální balení a nepsali po něm, jinak vracené zboží nebudeme moci převzít.

Je důležité na balíku výrazně napsat: VRACÍ SE

Máme právo odmítnout zboží, které není vraceno podle uvedených pokynů.

Vrácení zboží na naši adresu můžete provést prostřednictvím přepravní služby dle vlastní volby.

Zasílání balíku na Vaši adresu provádíme prostřednictvím naší smluvní kurýrní služby podle platného ceníku.

Po obdržení Váš balík zkontrolujeme a Vaše žádost bude zpracována do 24 hodin od jeho obdržení s výjimkou dnů pracovního klidu. Na vyřízení vrácení zboží si vyhrazujeme nejvýše 5 pracovních dnů od doručení Vašeho balíku na naši adresu.

Budete-li si přát vrácení peněz, bude Váš případ zpracován v nejkratší možné lhůtě. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým bylo zboží zaplaceno, u plateb kartou bude provedeno storno do 5 pracovních dnů.

Pro zvláštní a unikátní objednávky – za takový typ objednávek se považuje zboží, které je velice vzácné a specifické a nemá komerční hodnotu pro nikoho jiného než pro majitele/objednatele. Anebo se jedná o zboží, které Auto Krešo d.o.o. objednává speciálně pro objednatele. Jako příklad uveďme třeba autodíly pro vzácné automobily, jako jsou Bentley, Ferrari, Rolls Royce aj., autodíly vyrobené na zakázku, vzácné a sportovní rozměry pneumatik aj. Nevracíme částku celou, nýbrž sníženou o 50 %.

V případě, že zákazník objedná zboží a odmítne ho převzít bez udání důvodu (balení není poškozeno, doručené zboží je přesné a funkční), má Auto Krešo d.o.o. právo odečíst ze zaplacené částky kupní ceny částku přímých nákladů na odeslání a vrácení zboží.

Auto Krešo je zodpovědný za faktické vady na věcech, které na svých stránkách prodává, a to podle platných předpisů, zejména podle Zákona o závazkových vztazích Chorvatské republiky.

Po obdržení vraceného zboží Auto Krešo d.o.o. ve spolupráci se servisem stanovuje, do jaké kategorie toto zboží patří.   

Dostupnost zboží a služeb internetového obchodu

Auto Krešo si ponechává právo, aby v jakémkoli okamžiku stáhl z prodeje jakékoli zboží. V takových případech vrací firma Auto Krešo d.o.o. kupujícímu nedoručeného, avšak zaplaceného zboží, respektive zaplacené služby celý peněžní obnos za to zboží, které již není v nabídce, respektive za ty služby, které jsou zaplacené, avšak nebyly poskytnuty nehledě na důvod stažení zboží z prodeje, respektive neposkytnutí služby. Firma Auto Krešo si zároveň ponechává právo změnit, včas pozastavit nebo zrušit poskytování služeb internetového obchodu.

Oznámení o stavu vraceného zboží a realizovaném vrácení peněz obdrží zákazník prostřednictvím e-mailu do 10 dnů. Vrácení peněžních prostředků zákazníkovi bude provedeno nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání oznámení zákazníkovi.